Om Språkvårdsgruppen

Språkvårdsgruppen är ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter. Gruppen träffas regelbundet och utbyter information om aktuell språkvård. Allt från rena språkfrågor till språkpolitiska ämnen diskuteras i gruppen. Ärenden som gruppen regelbundet tar upp är t.ex. ändringar av principiell natur i nya upplagor av Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista. Under årens lopp har Språkvårdsgruppen arrangerat olika seminarier och konferenser på temat språkvård.

Här hittar du information om de organisationer som finns representerade i Språkvårdsgruppen.